Czwartek, Listopad 16, 2023, 15:01

Czwartek, Październik 20, 2022, 12:18


środa, Grudzień 30, 2020, 11:25

 

WTZ w Świeszewie bierze udział w projekcie grantowym „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Uzyskane w ramach grantu środki w wysokości 10564,00 zł przeznaczymy na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania,


Copyright ©2018 Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego
Liczba odwiedzin: 3163