administracyjno - biurowa

 
Zajęcia w pracowni administracyjno-biurowej mają na celu prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej w tym jak największe usamodzielnienie osób niepełnosprawnych w zakresie nabywania i kształtowania szeregu umiejętności związanych z obsługą w pełni profesjonalnego miejsca jakim jest biuro.
 
Zajęcia mają na celu zdobycie wiadomości na temat zasad konstrukcji szeregu dokumentów:
- protokołów,
- artykułów,
- dokumentów aplikacyjnych i innych pism biurowych,
- prowadzenie dziennika korespondencyjnego,
 
Zdobycie fachowych umiejętności przez uczestników WTZ z zakresu obsługi sprzętu biurowego:
- komputer,
- laptop,
- drukarka,
- skaner,
- niszczarka do papieru,
- telefon,
- faks,
- ksero
Szukaj