środa, Grudzień 30, 2020

 

WTZ w Świeszewie bierze udział w projekcie grantowym „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Uzyskane w ramach grantu środki w wysokości 10564,00 zł przeznaczymy na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania,

Szukaj