Aby razem z nami uczyć się ciekawych rzeczy, rozwijać swoje zainteresowania, poznawać przyjaciół, być uczestnikiem Warsztatów powinieneś:


  1. posiadać orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej, które wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

  2. być osobą pełnoletni

Powinieneś złożyć u Kierownika WTZ następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie Plik PDF  

  2. xero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

  3. dokumentację medyczną

  4. ostatnie świadectwo szkolne

 


 
 
Szukaj