WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŚWIESZEWIE

powstały w 2006 roku. Od 01.01.2014r Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone są przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego. Funkcję kierownika pełni Pani Bogumiła Szlaka.  

Codziennie 55 uczestników z 4 powiatów (pułtuskiego, nowodworskiego, płońskiego i ciechanowskiego) uczestniczy w procesie rehabilitacji społeczno – zawodowej. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w dziewięciu pracowniach: krawieckiej, multimedialnej, muzyczno teatralnej, ogrodniczo-przyrodniczej, plastycznej, gospodarstw domowego, administracyjno biurowej, reklamy i technik artystycznych oraz pracowni treningu umiejętności społecznych i technik użytkowych. 
Każdy z uczestników objęty jest Indywidualnym Programem Rehabilitacji i Terapii, opracowanym przez zespół specjalistów. 

Od 2 lipca 2018r. przy WTZ został powołany klub absolwenta do którego przynależność zadeklarowało 30 osób. Są to byli uczestnicy Warsztatów którzy podjęli zatrudnienie oraz osoby oczekujące na przyjęcie do WTZ. Uzupełnieniem zajęć terapeutycznych jest pomoc świadczona zarówno przez psychologa jak i pracownika socjalnego. Dbając o kondycję fizyczną uczestników prowadzone są ćwiczenia pod kierunkiem rehabilitanta. Celem tych działań jest diagnoza predyspozycji społeczno – zawodowych i określenie indywidualnej drogi rozwoju dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

Wszelkie działania w WTZ są ukierunkowane na tworzenie warunków do fizycznego i osobowego rozwoju. Wyrównywania szans a także zapewnienia godnego i należytego miejsca w społeczeństwie. Przekonywanie do zmiany, nastawienia do człowieka niepełnosprawnego, organizacja pracy, czasu wolnego, zainteresowań, nauka samodzielności i próba wejścia 
w nową rzeczywistość.

Obserwuj nas w mediach społecznościowych

Szukaj