pracownia muzyczno - teatralna

 
Założeniem pracowni muzyczno-teatralnej jest aktywizacja uczestników zajęć w sferze ruchowej, słuchowej i artystycznej.
 
Osoby biorące udział w zajęciach min.
- Śpiewają,
- słuchają muzyki,
- tańczą,
- przygotowują programy słowno- muzyczno- taneczne
- uczestniczą w wielu konkursach, festiwalach muzycznych i przeglądach teatralnych.
 
Dzięki temu uczestnicy usprawniają mowę, poznają instrumenty muzyczne, uczą się wykonywać proste dekoracje, a także przystosowywać je do zmiennych form teatralnych, doskonalą współpracę w grupie, korzystają z możliwości ekspresji i twórczego odreagowania stresów, uwalniają się od nieśmiałości i kompleksów.
Szukaj