pracownia ogrodniczo - technicznej

 
W pracowni ogrodniczo-technicznej zajmujemy się pielęgnacją roślin. Przygotowujemy kwiaty do rozsady, napełniamy doniczki ziemią.
Ponadto przesadzamy kwiaty do większych doniczek, następnie uczymy się stosować nawóz do kwiatów.
Poznajemy również zastosowanie narzędzi ogrodniczych typu grabie, sekator, łopatka, kosiarki spalinowej.
 
Kształtowanie nawyku systematycznego dbania o ład i porządek na terenie WTZ;
Uwrażliwianie na potrzebę utrzymania czystości w miejscu pracy;
Aktywizowanie uczestników w bieżące prace porządkowe wokół WTZ;
Uwrażliwianie na konieczność poszanowania mienia WTZ;

W ramach rehabilitacji w pracowni ogrodniczo – przyrodniczej realizowane są następujące cele:
kształtowanie sprawności manualnej przez wykonywanie różnego rodzaju kompozycji (palmy wielkanocne, stroiki świąteczne i ozdoby okolicznościowe wykorzystując m.in. naturalne  surowce takie jak  mech, bukszpan, szyszki, bazie, suszone kwiaty i zioła itp.
rozwijanie sprawności fizycznej ,
rozwijanie zaradności życiowej,
Rodzaj wykonywanych zajęć zmienia się wraz ze zmianą pór roku.
Uczestnicy dbają o teren wokół WTZ, uprawę warzywniaka. Pielęgnacja roślin doniczkowych, uprawa warzyw w szklarni oraz ogrodu na terenie WTZ.
Relaks na wolnym powietrzu.
Szukaj