Agnieszka Michalak - psycholog,

instruktor terapii zajęciowej

w pracowni muzyczno- teatralnej

 
Osobami z niepełnosprawnościami zajmuje się od kilku lat, zarówno zawodowo, jak i w ramach wolontariatu.
Jest studentką V roku Psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Ukończyła wiele kursów z zakresu edukacji artystycznej (muzykoterapia, emisja głosu), a także warsztaty pedagogiczne.
W pracowni muzyczno - teatralnej prowadzonej przez panią Agnieszkę jako główne formy oddziaływania terapeutycznego na uczestników wykorzystywane są: słowa, dźwięki, muzyka i ruch.
Jest to osoba twórcza, która bardzo lubi nowe wyzwania, wykorzystująca swój potencjał do organizacji widowisk scenicznych i przedstawień słowno - muzycznych, w których występują uczestnicy wtz.
Jej pasją jest muzyka i teatr, dlatego tak w pracy, jak i poza nią wiele czasu poświęca na różnego rodzaju działalności artystyczne: śpiewa w chórze kościelnym „Lira” i uczestniczy w Warsztatach Teatralnych.
Udział w tego typu zajęciach ma bardzo duże znaczenie dla osób z dysfunkcjami, ponieważ pozwala im zapomnieć o własnych ograniczeniach, rozwija wrażliwość i kreatywność, buduje poczucie własnej wartości oraz przystosowuje do życia w społeczeństwie.
Uczestnicy warsztatów dzięki udziałowi w zajęciach tej pracowni uczą się rozpoznawać emocje i potrzeby innych, przełamują opór przed wystąpieniami publicznymi, rozwijają pamięć słowno – ruchową, uczą się śpiewu i gry na różnych instrumentach, biorą udział w przygotowywaniu scenariusz przedstawień. Rozwijają zdolności komunikacyjne w atmosferze pełnej radości i humoru, a poprzez odgrywanie różnych ról stają się wrażliwi na uczucia innych i lepiej radzą sobie z zadaniami wymagającymi współpracy.
Efekty tej pracy, inscenizacje, programy artystyczne zobaczyć można podczas organizowanych przez wtz spotkaniach świątecznych i uroczystościach rocznicowych.
Szukaj