Realizacja projektu:   

Zajęcia dla Uczestników Projektu pn. „Stacja początkowa WTZ w Nasielsku – Szansa na Aktywność Zawodową Osób Niepełnosprawnych powiatu nowodworskiego” realizowanego w ramach RPO WM 2014-2020
Numer projektu: RPMA.09.01.00-14-8200/17

„Soczewka 2019"
 
Temat: Poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów
16.05.2019r. 17.05.2019r.
Temat: Poznaj swoje możliwości na rynku pracy
14.05.2019r. 15.05.2019r.
Temat: Kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz motywowanie do działania
10.05.2019r. 13.05.2019r.
„Podnosimy swoje kwalifikacje" 
 
„Brańszczyk 2018"
 
 
Temat: Zajęcia wprowadzające. Poznaję siebie i swoje mocne strony
Zajęcia 7.03.2018r., 08.0.2018r., 09.03.2018r.
Temat: Poznaje swoje predyspozycje zawodowe.
Zajęcia 13.03.2018 r., 14.03.2018 r.
Temat: Komunikacja interpersonalna.
Zajęcia 17.04.2018 r., 19.04.2018 r. i 20.04.2018 r.
Temat: Analiza zawodów. Prawa i obowiązki pracownika.
Zajęcia 24.04.2018 r., 26.04.2018 r., 27.04.2018 r.
Temat: Kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej oraz motywowanie do działania
23.05.2018r., 24.05. 2018r., 25.05.2018r., 28.05.2018r., 29.05.2018r., 30.05.2018r.
Temat: Poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów
06.06.2018r., 07.06.2018r., 08.06.2018r., 11.06.2018r., 12.06.2018r., 28.06.2018r.
Temat: Poznaj swoje możliwości na rynku pracy
14.06.2018r., 15.06.2018r., 18.06.2018r., 25.06.2018r., 26.06.2018r., 28.06.2018r.
Szukaj