Podmiot został trzykrotnie wyróżniony znakiem
Mazowieckiej Marki Ekonomii Społecznej (w latach 2017, 2018, 2020, 2021 r.)

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Świeszewie

powstały w 2006 roku. Od 01.01.2014r Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone są przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego. Funkcję kierownika pełni Pani Bogumiła Szlaska. 

Codziennie 50 uczestników z 3 powiatów (pułtuskiego, nowodworskiego, płońskiego) uczestniczy w procesie rehabilitacji społeczno – zawodowej. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w sześciu pracowniach: krawieckiej, multimedialnej, muzyczno teatralnej, ogrodniczo-przyrodniczej, plastycznej oraz pracowni gospodarstw domowego. Każdy z uczestników objęty jest Indywidualnym Programem Rehabilitacji i Terapii, opracowanym przez zespół specjalistów.

Od 2 lipca 2018r. przy WTZ został powołany klub absolwenta do którego przynależność zadeklarowało 36 osób. Są to byli uczestnicy Warsztatów którzy podjeli zatrudnienie oraz osoby oczekujące na przyjęcie do WTZ.

Uzupełnieniem zajęć terapeutycznych jest pomoc świadczona zarówno przez psychologa jak i pracownika socjalnego. Dbając o kondycję fizyczną uczestników prowadzone są ćwiczenia pod kierunkiem rehabilitanta. Celem tych działań jest diagnoza predyspozycji społeczno – zawodowych i określenie indywidualnej drogi rozwoju dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wszelkie działania w WTZ są ukierunkowane na tworzenie warunków do fizycznego i osobowego rozwoju. Wyrównywania szans a także zapewnienia godnego i należytego miejsca w społeczeństwie. Przekonywanie do zmiany, nastawienia do człowieka niepełnosprawnego, organizacja pracy, czasu wolnego, zainteresowań, nauka samodzielności i próba wejścia w nową rzeczywistość.


 
 
 
 

Obserwuj nas w mediach społecznościowych

Copyright ©2018 Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego
Liczba odwiedzin: 1567