Bogumiła Szlaska

kierownik wtz

 
Bogumiła Szlaska – kierownik wtz, prezes Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego 
Z wykształcenia pedagog i ekonomista. Specjalista II stopnia w zawodzie pracownik socjalny – praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Ukończyła specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, a także wspierania kompetencji superwizyjnych pracowników pomocy i integracji społecznej. Od wielu lat jej życie zawodowe związane jest z szeroko rozumianą administracją i pracą społeczną. Przez ponad sześć lat pracowała w MOPS w Nasielsku w sekcji świadczeń. Pełniła funkcję administratora informacji w systemie Płatnik i Pomost. Zajmowała się wdrażaniem Ustawy o świadczeniach rodzinnych i Ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej.
 
Ponad siedem lat pracowała w DPS w Nasielsku na stanowisku specjalisty pracy socjalnej. Gdzie pomagała ludziom w przezwyciężaniu ich trudnej sytuacji życiowej, prowadziła też pełną dokumentację dotyczącą mieszkańców DPS.
 
Od 2004 roku sądowy kurator społeczny przy Sądzie Rejonowym w Nowym Dworze Mazowieckim. Członek wielu organizacji pozarządowych. Przez pięć lat pełniła funkcję wiceprezesa w Stowarzyszeniu Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Promień”.
 
Od października 2012 roku pełni funkcję kierownika WTZ.
Była inicjatorką, wraz z Iwoną Pęcherzewską oraz Januszem Zawadzkim, stworzenia Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego, które od 2015 roku przejęło prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
 
Inicjatorka i realizatorka wielu projektów skierowanych do osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej finansowanych z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych. W swojej pracy i działalności nie boi się nowych wyzwań i chętnie stosuje nowatorskie rozwiązania.
Warsztaty terapii zajęciowej to placówka, która przygotowuje dorosłe osoby z niepełnosprawnościami do samodzielnego życia i pracy. Pozwala im na wyjście z domu, integrację z osobami będącymi w podobnej sytuacji życiowej oraz środowiskiem lokalnym. Znajdą tu nie tylko pomoc i opiekę, ale także przyjaźń, poczucie, że są ważni i potrzebni innym.
Copyright ©2018 Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego
Liczba odwiedzin: 1085