Elżbieta Koziara

      instruktor terapii zajęciowej                                  klubu absolwenta

   
 
Elżbieta Koziara – instruktor terapii zajęciowej, opiekun Klubu Absolwenta przy wtz
Ukończyła Policealne Studium Elektroniczne w Warszawie oraz Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki na wydziale Informatyki o specjalności inżynieria oprogramowania.
Wieloletni pracownik Ministerstwa Środowiska, gdzie zatrudniona była na stanowiskach: inspektora, głównego specjalisty, naczelnika wydziału oraz radcy ministra kierującego zespołem. W czasie pracy w MŚ uczestniczyła we wdrażaniu systemu obiegu dokumentów. Była członkiem zespołu ds. realizacji projektu Projekt i wdrożenie Systemu Obiegu Elektronicznego Dokumentów zajmowała się też planowaniem i rozliczaniem budżetu tradycyjnego i zadaniowego oraz realizacją zamówień publicznych komórki, którą kierowała. Brała udział w opiniowaniu projektów rozporządzeń i ustaw oraz w licznych kursach i szkoleniach m.in.: „Podpis elektroniczny zagadnienia prawne, techniczne i organizacyjne”, „Kierowanie zespołem”, „Kurs kierowników i pracowników kancelarii tajnych”, „Budżet zadaniowy a ocena sprawności i efektywności wydatkowania środków publicznych”, „Praktyczne warsztaty komputerowe korzystania z platformy ePUAP”. Podczas pracy w MŚ była opiekunem stażystów, praktykantów, wolontariuszy, w tym osób z niepełnosprawnościami. Posiada certyfikat telc English A2. Obecnie jest na emeryturze. Interesuje się psychologią, florystyką i ogrodnictwem.
Jest członkiem Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego w Świeszewie. Osobami z niepełnosprawnościami będących uczestnikami warsztatów zajmowała się w ramach wolontariatu.
Prowadzi zajęcia klubowe dla osób, które należą do Klubu Absolwenta działającego przy wtz. Wykorzystuje w nich zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności wspierając również uczestników Klubu, aby mogli funkcjonować w grupie i realizować się poprzez różne formy aktywności.
W Klubie Absolwenta, zrzeszającym pracujących absolwentów warsztatów oraz osoby oczekujące na przyjęcie do tej placówki, organizuje szkolenia z zakresu florystyki, wyjazdy na basen, do teatru, wycieczki, spotkania integracyjne.
Klub Absolwenta to nowa forma wsparcia osób z niepełnosprawnościami, dzięki której mogą oni korzystać z różnorodnej pomocy.
Copyright ©2018 Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego
Liczba odwiedzin: 1078