Edyta Nowosielska
                  Instruktor Terapii Zajęciowej
w pracowni administracyjno - biurowej

 

 
 
Wieloletni pracownik DPS, gdzie zatrudniona była na stanowisku opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych. Uzyskała certyfikat instruktora terapii zajęciowej. W WTZ Świeszewo odpowiedzialna za prowadzenie zajęć terapeutycznych w pracowni administracyjno-biurowej poprzez: opracowanie diagnozy terapeutycznej na podstawie rozpoznania stanu pacjenta, opracowanie harmonogramu zajęć grupowych i indywidualnych, wykonywanie działań z zakresu terapii grupowej, organizowanie pracy w pracowni terapii zajęciowej. Odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji terapeutycznych.
Copyright ©2018 Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego
Liczba odwiedzin: 1560