Karolina Ugodzińska

                  Instruktor Terapii Zajęciowej

w pracowni reklamy i technik artystycznych

 
 
 
Z wykształcenia oligofrenopedagog po studiach na Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Odbyła praktyki w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pułtusku. Były pracownik GOPS w Nowym Mieście na stanowisku opiekun domowy osób starszych z orzeczoną niepełnosprawnością.
W WTZ w Świeszewie instruktor terapii zajęciowej w pracowni reklamy i technik artystycznych. W pracy z uczestnikami WTZ wykorzystuje różne rodzaje terapii, tj: arteterapia, ergoterapia, bajkoterapia czy zajęcia relaksacyjne. Ważnym elementem w pracy jest dla niej budowanie relacji nie tylko z uczestnikiem, ale także z rodziną i jego środowiskiem. Skupia się na możliwościach, potrzebach, zainteresowaniach i sposobie funkcjonowania uczestnika, aby swoimi działaniami doprowadzić do poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej. Poprzez odpowiednio dobraną terapię pomaga uczestnikom odnaleźć się w życiu społecznym oraz daje im szansę na usamodzielnienie. Bierze udział w szkoleniach i kursach, aby podnosić swoje kompetencje zawodowe.
Copyright ©2018 Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego
Liczba odwiedzin: 1558